Kwaliteit

Als je kwaliteit hoog in je vaandel hebt staan moet je proberen om die kwaliteit tastbaar en meetbaar te maken, anders blijft het een vaag begrip. Wanneer je dat doet kun je in de gaten houden hoe opdrachtgevers jouw kwaliteit ervaren. En mocht het zo zijn dat die kwaliteit op onderdelen anders wordt beleefd, dan heb je iets om over te praten. Binnen elk bouwproces dienen zich problemen aan, dat is een feit. De manier waarop deze problemen te lijf worden gegaan en worden opgelost, maakt het verschil. Zowel in de werkelijkheid als in de beleving. Daarom maken we er werk van om voor, tijdens en na het bouwproces helder te communiceren en oplossingsgericht te handelen. Bij de nieuwbouw- en verbouwopdrachten vragen we opdrachtgevers om de BouwGarant vragenlijst in te vullen. De uitkomsten uit deze enquête gebruiken we bij de evaluatie van een bouwproces en helpen ons om onze kwaliteit te bewaken en waar mogelijk te verbeteren. Want hoe beter wij ons werk doen hoe tevredener u als opdrachtgever bent. En tenslotte worden we daar allemaal beter van.

Klik hier voor de kwaliteitsmeter.